Simonetta Serafini

Responsabile Development & Performance Management
Ferrovie dello Stato Italiane
Info